سه‌شنبه, 8 مهر 1399

  • ساعت : ۹:۳۹:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 846
معرفی بیماری شانكر سیتوسپورائی درختان میوه و دستورالعمل كنترل بیماری
مجتبی قلندر

مقدمه:

          شانكر (canker) ، اصطلاحا به زخم هاي معمولا فرو رفته روي تنه، ساقه، شاخه يا سر شاخه هاي گياه مي گويند. بيماري شانكر سيتوسپورائي بيش از 70 گونه از درختان ميوه هسته دار از جمله هلو، شليل، آلو ،‌گيلاس، زردآلو و بادام ، درختان دانه دار، درختان جنگلي و غيرمثمر از جمله بيد و صنوبر، و درختچه هاي خشبي را آلوده  مي كند. اين بيماري يكي از بيماريهاي بسيار مهم و مخرب شناخته شده هلو (تحت عنوان شانكرسيتوسپورايي هلو ( در جهان مي باشد كه موجب افت شديد محصول و نابودي باغات هلو مي گردد.

بيماري شانكر سيتوسپورائي اغلب روي درختان تحت استرس خشكي، سرمازدگي، هرس شديد و بدون برنامه ، كمبود عناصر غذائي، شرايط نامناسب خاك، آفات و بيماريهاي گياهي ايجاد مي گردد. اين بيماري توسط گونه هاي مختلف قارچ سيتوسپورا (spp Cytospora ) ايجاد شده و نام بيماري هم از آن گرفته شده است.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها